RECHTSBIJSTAND

RECHTSBIJSTAND

Bron: https://www.sociaalverhaal.com/rechtsbijstand/?fbclid=IwAR0AU3vl12Qwp0gDTg8b8sYjAfV67XTlJHVWlxfPS2XA9ry3WwCLYFmxTbA

Rechtsbijstand nodig omdat u juridische problemen heeft? Sociaal Verhaal geeft gratis rechtsbijstand aan mensen die geen geld hebben om te betalen voor rechtsbijstand. Heeft u geen of laag inkomen en heeft u een juridisch geschil met uw verhuurder of uitkeringsinstantie? Heeft een deurwaarder beslag gelegd op uw uitkering of wordt er gedreigd om uw inboedel in beslag te nemen? Wij helpen u met juridisch advies en rechtsbijstand om de problemen op te lossen. Samen met u brengen wij uw juridisch geschil in kaart en wij laten u gelijk weten of u voor rechtsbijstand door Sociaal Verhaal in aanmerking komt. U dient hierbij te bedenken dat het onze doelstelling is om gratis rechtsbijstand te verstrekken aan sociale minima ten aanzien van de eerste levensbehoeften, zoals inkomen, woning, water en energie. Wilt u rechtsbijstand op het gebied van een andere juridische kwestie, dan is het aan onze vrije beoordeling of wij u op het betreffende rechtsgebied rechtsbijstand kunnen verlenen. Of dat wij u doorverwijzen naar een andere rechtsbijstandverlener, zoals een advocaat of een mediator. En behoort u niet tot onze doelgroep om voor gratis rechtsbijstand in aanmerking te komen, dan bestaan er andere mogelijkheden voor juridische hulp. U kunt bijvoorbeeld lid worden van een vakbond (De FNV). U kunt een rechtsbijstandverzekering afsluiten, bijvoorbeeld bij de DAS of de ARAG. Of u sluit een juridisch abonnement af bij Rocket Lawyer. Rocket Lawyer is de grootste juridische rechtsbijstandverlener ter wereld. U kunt voor een laag bedrag een juridisch abonnement afsluiten bij Rocket Laywer. Hiermee kunt u het hele jaar aanspraak maken op juridisch advies door de gespecialiseerde advocaten uit het netwerk van Rocket Lawyer. Tevens zijn alle juridische documenten op de website van Rocket Laywer onbeperkt toegankelijk.

WAT IS RECHTSBIJSTAND

Met rechtsbijstand doelen wij op het helpen van mensen die in de problemen zitten. Problemen die via een juridische weg kunnen worden opgelost. De rechtsbijstand zal in eerste instantie bestaan uit het in kaart brengen van het probleem en het aandragen van de mogelijke juridische oplossingen die er zijn. Wij maken de juridisch relevante feiten en het tijdspad voor u inzichtelijk. Vervolgens onderzoeken wij wat u zelf kunt ondernemen om het geschil op te lossen en welk maatregelen wij voor u kunnen treffen om de zaak op de goede weg te krijgen. Zoals het inschakelen van een schuldhulpverlener, een beschermingsbewindvoerder of de kredietbank. Indien het nodig is, zullen wij uw kwestie voorleggen aan een externe rechtsbijstandverlener, zoals een gespecialiseerde jurist, advocaat, belastingadviseur of mediator. Wij zorgen dat bij u de juiste rechtshulpverlener terecht komt en dat op tijd juridische actie wordt ondernomen. Rechtsbijstand kan door iedereen die juridisch onderlegd is, worden gegeven. De expertise van een rechtshulpverlener verschilt echter per rechtsgebied. Het is van belang om, afhankelijk van het geschil, de juiste rechtsbijstandverlener in te schakelen. Wij helpen u daarmee.

RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND

De Raad voor Rechtsbijstand is een zelfstandig bestuursorgaan opgericht door (destijds) het Ministerie van Justitie en zij reguleert de toegang tot en de kosten van gefinancierde rechtsbijstand. Een ieder in Nederland die laag inkomen en geen vermogen heeft, kan gebruik maken van gefinancierde rechtsbijstand. In de praktijk vraagt de door de rechtzoekende ingeschakelde rechtsbijstandverlener, zoals een gerechtsdeurwaarder, een advocaat of een mediator, bij de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging aan om u juridisch bijstand te kunnen verlenen in een geschil. De Raad voor Rechtsbijstand beslist aan de hand van uw vermogen en inkomensgegevens zoals dat bij de Belastingdienst bekend is, of u in aanmerking komt voor de toevoeging. Als dit zo is, dan stelt de Raad voor Rechtsbijstand vast hoe hoog de wettelijke eigen bijdrage is, die u zelf aan – bijvoorbeeld – uw advocaat moet betalen voor de juridische werkzaamheden. Helaas merken wij in de praktijk dat sociale minima de vastgestelde wettelijke eigen bijdrage niet aan de advocaat kunnen betalen. Het gevolg daarvan is dat de advocaat hen geen juridische rechtsbijstand wil verlenen. Deze mensen vallen buiten de boot en worden niet met rechtsbijstand geholpen. Wij vinden dit een kwalijke zaak; Wordt u – als hulpverlener – of uzelf – als sociale minima – geconfronteerd met een advocaat die niet wil helpen omdat de wettelijke eigen bijdrage voor de toevoeging niet kan worden betaald, .

RECHTSBIJSTAND JURIDISCH LOKET

Van overheidswege is het Juridisch Loket opgericht om rechtzoekenden van juridisch advies of rechtsbijstand te voorzien. Het Juridisch Loket geeft telefonisch juridisch advies (0900-8020, 25 cent per minuut) en u kunt in één van de dertig vestigingen in Nederland tijdens spreekuren langs gaan bij het Juridisch Loket. U kunt het Juridisch Loket niet bellen om een afspraak te maken. In uw gesprek met het Juridisch Loket zal een jurist u juridisch advies geven en beslissen of er voor uw geschil een doorverwijzing naar een externe advocaat noodzakelijk is. Is dit het geval, dan krijgt u een diagnosedocument waarop de naam van de advocaat staat die aan u rechtsbijstand zal verschaffen. U dient deze advocaat onmiddellijk op te bellen en te vragen of hij u gaat helpen. Met name indien er sprake is van huisuitzetting of er geen inkomen is, is haast geboden.

zie bronvermelding

Print Friendly, PDF & Email
Dit bericht is geplaatst in armoede, Deurwaarder, rechtspraak met de tags , , . Bookmark de permalink.