informatie

 

Uitleg voor mensen met schulden (ook voor mensen zonder schulden). Lang verhaal, ik kan het helaas niet korter uitleggen.

 

Het verschil tussen schuldhulpverlening/beschermingsbewind/minnelijk traject (msnp) en wettelijk traject (wsnp)

 

iemand heeft problematische schulden (van problematische schulden is er sprake indien rederlijkerwijs is te voorzien dat een persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of hij is opgehouden te betalen. Een persoon is niet in staat om bestaande schulden te betelen en voortzetting van zijn gedrag leidt mogelijk tot nieuwe schulden. De hoogte van de schuldenlast zegt op zich niks, maar moet worden afgezet tegen het inkomen, het vermogen, de huishoudsituatie en de leeftijd, gezondheid, opleiding en verdiencapaciteit van de persoon (schuldenaar).

 

Dus, wanneer iemand schulden heeft en ze komen er niet uit, dan kunnen ze hulp vragen bij hun schulden. De hulp kan uit een aantal dingen bestaan. De meest bekende is dat men aanklopt bij de gemeente voor schuldhulpverlening voor toeleiding naar een sanering (hier kom ik later op terug).

 

Er zijn ook maatschappelijke instanties die schuldhulpverlening doen maar niet de sanering zelf. Dus onder schuldhulpverlening kan worden verstaan dat de schuldenaar begeleidt gaat worden naar een sanering.

 

In het voortraject van een sanering (dus zeg maar de schuldhulpverlening) wordt er een overzicht gemaakt van je inkomsten/uitgaven en je schulden. Let wel, op zich is de hoogte van de schulden niet het meest interessante, maar wat je met de schulden kan doen, dat is interessanter. Ik snap dat het voor de schuldenaar net andersom is ?. Iemand die schuldhulpverlening doet weet welke schulden mee kunnen in een minnelijk traject van een sanering (de msnp of te wel Minnelijk Sanering Natuurlijk Personen) en welke niet. Dan kan er een keuze gemaakt worden (altijd in overleg met de schuldenaar) om te kijken welke schulden niet mee kunnen en wellicht kunnen deze eerst betaald worden voordat je verder gaat met naar een sanering gaan. Of misschien zijn er andere oplossingen. Dat is per individu verschillend (dus wat voor jou heeft gewerkt, hoeft niet perse voor een ander te werken).

 

Wanneer je daar inzage in hebt, dan kan je iemand verder begeleiden naar een sanering.

 

Er zijn twee soorten sanering in schuldenland. Te weten een MSNP (minnelijk traject) en een WSNP (wettelijk traject).

 

MSNP staat voor minnelijk sanering natuurlijke personen (natuurlijke personen dat ben jij, ik, de buurman, je neefje enzovoorts). In het minnelijk traject wordt er gevraagd aan de schuldeisers of ze alstublieft mee willen werken met een betalingsvoorstel. Het betalingsvoorstel is een –x- bedrag per maand en dat 36 maanden lang (de beroemde 3 jaar) en dat de rest van de schuld(en) worden kwijtgescholden. Dat –x- bedrag wordt berekend en dat noemen ze de afloscapaciteit. Dat is ook per persoon verschillend omdat de inkomsten en uitgaven per persoon verschillend is.

 

Even als voorbeeld: er kan 50 euro per maand worden betaald op een vordering van 15000 euro. 50*36 maanden = 1800 euro. Dus dan wordt er 13200 euro kwijtgescholden.

 

Wanneer je je netjes aan alle regeltjes en eisen houdt, dan ben je na 3 jaar schuldenvrij.

 

Wanneer er 1 of meerdere schuldeisers niet mee willen doen aan het minnelijk traject, dan kunnen er nog 2 dingen gedaan worden en allebei is bij de rechtbank.

 

1: een dwangakkoord aanvragen bij de rechter. Dit houdt in dat als er 1 of 2 schuldeisers weigeren om mee te werken, dan kan de rechter bevelen dat deze wel mee moeten doen. Dan zit je in het minnelijk traject.

 

2: er wordt een WSNP aangevraagd. WSNP staat voor Wet Sanering Natuurlijke Personen. Dit traject lijkt op een minnelijk traject, met dat verschil dat er niet meer gevraagd wordt aan de schuldeisers om mee te werken maar dan wordt het door de rechtbank opgelegd om mee te werken (ze moeten).

 

Wanneer je tot een WSNP wordt toegelaten, dan krijg je ook een WSNP bewindvoerder. Let op, deze bewindvoerder is iets anders dan een beschermingsbewindvoerder. Dat leg ik ook zo uit.

 

Een WSNP bewindvoerder gaat niet heel je vermogen (lees: geld) beheren, maar houdt van je inkomen de afloscapaciteit in en de rest wordt overgemaakt naar de schuldenaar zodat die zijn of haar vaste lasten kan betalen (en eten natuurlijk).

 

De WSNP is ook 3 jaar (36 maanden) en als je je netjes aan alle regeltjes en eisen houdt, dan ben je na drie jaar schulden vrij of zoals ze het ook noemen, dan heb je een schone lei.

 

Verschil WSNP bewindvoerder en beschermingsbewindvoerder:

 

Een WSNP bewindvoerder is er alleen voor de duur van die 36 maanden (als alles goed gaat natuurlijk). Een WSNP bewindvoerder zorgt er alleen maar voor dat jij je aan alle regels houdt en dat er betaald wordt aan de schuldeisers (dat noemen ze de boedel). Meer doen ze niet.

 

Een beschermingsbewindvoerder (en eigenlijk zegt de naam het al) is iemand die jouw vermogen gaat beschermen. Beschermen tegen jezelf of beschermen tegen anderen. In theorie is beschermingsbewind voor de rest van je leven. Let op, ik zeg in theorie, want in de praktijk is het meestal anders. In ieder geval niet voor de rest van je leven (tenzij daar gegronde redenen voor zijn)

 

Vaak is er een reden waarom men onder bewind gaat (dus beschermingsbewind). Voornamelijk gebeurd dat bij mensen die dementie hebben of geestelijk en/of lichamelijk gehandicapt. In ieder geval bij mensen die niet voor hun eigen vermogen kunnen zorgen.

 

Daarnaast zijn er nog tal van redenen te noemen. Ik adviseer het pas wanneer ik denk dat iemand zijn vermogen niet goed genoeg kan beheren om en de vaste lasten netjes te blijven betalen en de 3 jaar van de sanering goed door te komen en zodat ze na de sanering niet weer in de schulden komen.

 

Meestal vraag je zelf beschermingsbewind aan. Dit doe je doordat je zelf bepaalde papieren ondertekend en zelf dus een verzoek indient bij de rechtbank. Wanneer je aanvraag is behandeling wordt genomen, dan mag je, samen met je bewindvoerder, naar de rechtbank. De rechter vraagt dan of je het er nog mee eens bent dat je onder bewind gaat en dat de bewindvoerder jouw vermogen gaat beheren. Vaak wordt er nog gevraagd of je snapt wat de gevolgen van beschermingsbewind zijn (hoeft niet, is van de rechter afhankelijk).

 

Wanneer je overal positief op antwoord, dan zegt de rechter dat je vermogen onder bewind staat. Op dat moment is het officieel.

 

Waar beschermingsbewind niet voor bedoeld is, is om problematische schulden op te lossen. Een bewindvoerder zal GEEN problematische schulden oplossen. Wat een bewindvoerder wel kan doen is met jouw schulden naar bijvoorbeeld de gemeente gaan voor een sanering.

 

Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is, maar mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag. SHV (schuldhulpverlening) heeft heel veel regeltjes die ik niet allemaal zo even naar kan zetten.

Print Friendly, PDF & Email