DUO SCHULD, NIET BETALEN DEURWAARDER

DUO SCHULD NIET BETALEN DEURWAARDER

Kunt u uw schuld aan de DUO niet betalen, dan wordt onherroepelijk de  deurwaarder ingeschakeld. Als u geen of laag inkomen heeft en u kunt de DUO niet betalen, U zult eerst zelf aanslagen en aanmaningen van de DUO ontvangen, als u het lesgeld of de studieschuld niet kunt betalen. U voorkomt deurwaarderskosten van de DUO als  u binnen zes weken na de dagtekening van de aanslagen van de DUO bezwaar maakt en tevens een nieuwe draagkrachtmeting aanvraagt. U voorkomt daarmee dat de DUO een gerechtsdeurwaarder inschakelt om uw studieschuld te incasseren. De DUO zal dan eerst uw bezwaarschriften tegen de aanslagen afhandelen en uw nieuw verzoek tot een draagkrachtmeting in beoordeling nemen. De DUO werkt niet met een incassobureau dat u eerst aanmaningen stuurt voor het lesgeld of de schuld. De DUO vaardigt bij non-betaling van de aanslagen gelijk een dwangbevel uit dat door de deurwaarder aan u zal worden betekend met bevel tot betaling binnen twee dagen.  De deurwaarderskosten van de DUO lopen dan flink voor u op. Bovendien zal de deurwaarder na het uitblijven van betaling, na de betekening van het dwangbevel, tot beslag mogen overgaan. Dit brengt weer nieuwe deurwaarderskosten van de DUO met zich mee.

DWANGBEVEL DUO VERZET

Binnen vier weken na de betekening van het dwangbevel van de DUO door de deurwaarder kunt u hiertegen in verzet. U kunt niet zelf verzet aantekenen tegen het dwangbevel van de DUO, maar u heeft hier een advocaat of gerechtsdeurwaarder voor nodig. Als u goede redenen heeft om in verzet te gaan tegen het dwangbevel van de DUO en u heeft laag inkomen, dan kunnen wij u gratis helpen met een verzetprocedure tegen de DUO. Neem daarom direct met ons contact op zodra de DUO deurwaarder het dwangbevel aan u heeft betekend. Er zijn maar een paar goede redenen om verzet aan te tekenen tegen een dwangbevel van de DUO. Wij laten u direct weten of dat in uw geval zin heeft. Als u de vier weken na het bezoek van de deurwaarder voor uw schuld of lesgeld aan de DUO laat verstrijken, dan is verzet niet meer mogelijk en wordt het dwangbevel onherroepelijk. Let dus altijd op de termijnen. De termijn voor bezwaar tegen de aanslag van de DUO tot terugbetaling studieschuld en de termijn voor verzet tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel van de DUO door de deurwaarder.

BESLAGLEGGING SCHULD DUO DOOR DEURWAARDER

Is het dwangbevel aan u betekend en is verzet niet zinvol of mogelijk, dan zal de deurwaarder voor uw schuld aan de DUO tot beslaglegging overgaan. Als u geen of laag inkomen heeft, dan zal de deurwaarder beslag leggen op uw bankrekening, of aankondigen beslag op uw inboedel te komen leggen. Wij kunnen u helpen om beslag op de spullen in uw woning door de gerechtsdeurwaarder van de DUO te voorkomen. Van belang is wel dat u de beslagaankondiging van de DUO deurwaarder, dit is meestal GGN, direct aan ons mailt, zodat wij tijdig actie kunnen ondernemen. Bij beslaglegging op uw bankrekening voor de DUO, is bepalend hoe hoog uw maandelijks inkomen is en welk bedrag er door het bankbeslag door de DUO is getroffen. In sommige gevallen heeft de deurwaarder namelijk teveel geld in beslag genomen met een bankbeslag en dient de DUO u een gedeelte van dit geld terug te storten. Wij kunnen u hierin adviseren. Tot slot komt het voor dat de DUO uw auto in beslag laat nemen door de deurwaarder bij een schuld of terugvordering lesgeld door de DUO. Dit is ook niet in alle gevallen toegestaan. Neem direct met ons contact op als u een beslagexploot van de deurwaarder over beslag op uw auto door de DUO heeft gekregen. Bij adequaat handelen zijn verdere deurwaarderskosten of verkoop van uw auto door de DUO te voorkomen.

Print Friendly, PDF & Email
Dit bericht is geplaatst in incasso, Schulden, Uncategorized. Bookmark de permalink.